Skip to main content Skip to footer

Onafhankelijk IT Advies

Voor elke onderneming is onafhankelijk advies belangrijk, ook op het gebied van IT. Als ondernemer ben je vaak heel goed in het runnen van je bedrijf, maar digitalisering is vaak iets wat er bij komt. Waar veel ondernemers kansen zien, beschouwen sommige ondernemers digitalisering als een uitdaging. Toch is het voor beide typen ondernemers belangrijk om zich goed te laten adviseren over hoe digitalisering en automatisering hun bedrijfsvoering kan verbeteren en op welke wijze dit het beste uitgevoerd kan worden.

De impact van onafhankelijk advies.

Een onafhankelijk adviseur die naast de ondernemer staat en actief meedenkt op strategisch niveau, helpt bij het opstellen van doelen en plannen, is van onschatbare waarde. Dit stelt het bedrijf in staat om gericht te werken aan groei en het vergroten van het marktaandeel. Daarnaast kan de adviseur ook helpen bij het identificeren van nieuwe kansen en het ontwikkelen van innovatieve strategieën om voor te blijven op de concurrentie. Door nauw samen te werken met de ondernemer en alle belanghebbenden binnen het bedrijf, kan de adviseur een waardevolle bijdrage leveren aan het langetermijnsucces van het bedrijf.

Wat maakt het onafhankelijk ICT advies?

Bij het geven van onafhankelijk advies staat het belang van de ondernemer voorop, zonder enige invloed om specifiek advies te geven. Dit betekent ook dat er geen provisies en/of kickback fees worden aanvaard van leveranciers, in welke vorm dan ook. Het is van belang dat er een onafhankelijke en objectieve benadering wordt gehanteerd, zodat jouw belangen als ondernemer altijd voorop staan en er geen sprake is van beïnvloeding door derden.

Onze expertise.

Besef jij ook dat IT de sleutel is tot succes in jouw organisatie? Een goede afstemming van IT op jouw bedrijfsprocessen is essentieel voor continuïteit, groei en concurrentievermogen. Bij Dimensi begrijpen we dat en bieden we deskundige ondersteuning voor cruciale IT-beslissingen. Van strategische IT-advies, pakketkeuze en partnerselectie tot het zijn van jouw IT geweten, we zijn jouw betrouwbare partner voor alles wat met IT te maken heeft. Laat ons je helpen met het maken van de juiste keuzes binnen de complexe wereld van IT, zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is: jouw bedrijf laten groeien.

Strategisch IT Advies

In het snel veranderende tech-landschap zijn weloverwogen IT-beslissingen cruciaal. Echter, de strategische technologie-inzet wordt vaak gemist, wat groeiproblemen veroorzaakt. Ik help je op deze groeipijnen te anticiperen en de juiste tech-keuzes te maken. Zo zorgen we samen voor schaalbaarheid en groei op lange termijn.

Advies softwarepakket

Het kiezen van het juiste pakket / platform en het vinden van een geschikte partner voor implementatie is een uitdaging. Ik begeleid je bij het doorgronden van de diverse pakketfuncties en help bij het identificeren van de ideale partner voor implementatie.

IT Geweten: Jouw persoonlijke sparringspartner

Bij het aanschaffen of ontwikkelen van software kan technisch jargon overweldigend zijn. Als jouw IT-geweten ondersteun ik in gesprekken met leveranciers, help ik technische termen te verklaren voor weloverwogen beslissingen. Samen zorgen we dat technologische keuzes in lijn zijn met de lange termijn strategie en doelen van jouw bedrijf.

Hoe herken je wanneer je advies nodig hebt?

Het besef dat extern advies nodig is bij strategische procesbeslissingen komt vaak voort uit interne signalen en gedrag van de ondernemer. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe uitdagingen of veranderingen in de markt. Ook als de ondernemer beperkte kennis of ervaring heeft op bepaalde gebieden, zoals marketing of financiën, kan extern advies helpen.

Signalen binnen een onderneming:

 1. Stagnerende groei:
  Als het bedrijf al geruime tijd geen significante groei of vooruitgang heeft geboekt, kan dit wijzen op een behoefte aan een herziening van strategische processen.
 2. Toename klachten:
  Een plotselinge toename van klachten van klanten of medewerkers kan wijzen op hiaten in huidige processen.
 3. Verminderde efficiëntie:
  Als processen langer duren dan voorheen of als er veel verspilling is in termen van tijd, middelen of kosten, kan er een behoefte zijn om de processen te herzien.
 4. Concurrentievoordeel verlies:
  Als concurrenten sneller innoveren of efficiënter worden, kan dit duiden op verouderde of suboptimale interne processen.
 5. Veranderingen in de markt:
  Veranderingen in marktvraag, technologie, of regelgeving die het bedrijf niet kan bijbenen kunnen duiden op een noodzaak voor strategische heroverweging.

Gedragingen van een ondernemer:

 1. Besluiteloosheid:
  Een ondernemer die moeite heeft met het nemen van beslissingen, vaak van gedachten verandert, of beslissingen uitstelt kan onzeker zijn over de juiste strategische richting.
 2. Frustratie of stress:
  Als een ondernemer regelmatig gefrustreerd of gestrest is over operationele zaken, kan dit duiden op onderliggende procesproblemen.
 3. Overmatige micromanagement:
  Als een ondernemer zich te veel bezighoudt met dagelijkse operationele taken en niet genoeg met strategie en visie, kan dit een teken zijn dat hij/zij de bredere strategische uitdagingen niet aanpakt.
 4. Moeite met aanpassen:
  Een ondernemer die vasthoudt aan oude methoden, zelfs als ze niet meer effectief zijn, kan baat hebben bij externe input.
 5. Gebrek aan focus:
  Als een ondernemer voortdurend van de ene prioriteit naar de andere springt zonder duidelijke richting of resultaat, kan dit een teken zijn dat er behoefte is aan strategische heroverweging.

Hoe verloopt een advies traject?

Een adviestraject wordt in de volgende stappen doorlopen. Allereerst begint het traject met een grondige analyse van de huidige situatie. Hierbij worden alle relevante gegevens verzameld en geëvalueerd. Vervolgens wordt er een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld waarin de doelstellingen en de te nemen stappen duidelijk worden beschreven. Na het opstellen van het plan wordt dit besproken en afgestemd met de betrokken partijen, zodat iedereen op één lijn zit. Vervolgens wordt het plan geïmplementeerd, waarbij de geadviseerde acties worden uitgevoerd en gemonitord. Tijdens de implementatie worden eventuele knelpunten geïdentificeerd en opgelost. Tot slot wordt het adviestraject afgesloten met een evaluatie om te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald en om te leren van het proces.

Stappenplan

 1. Intake gesprek
 2. Inventarisatie huidige situatie
 3. Inventarisatie gewenste situatie.
 4. Opstellen plan
 5. Uitvoering plan
 6. Monitoring en evaluatie

Tijdens het adviestraject zal ik samen met jou en je team nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat de gekozen technologieën en strategieën naadloos worden geïmplementeerd en positieve resultaten opleveren voor je bedrijf. Ik zal je begeleiden bij elke stap van het proces en ervoor zorgen dat eventuele obstakels worden overwonnen.

Leg de juiste strategische basis!

Onafhankelijk IT-advies is een cruciale schakel in het versterken van de strategische basis van je onderneming in het digitale tijdperk. Het navigeren door de complexiteit van digitalisering vereist een deskundige begeleiding die niet alleen het technologische landschap begrijpt, maar ook jouw bedrijfsvisie en -doelen. Met een externe IT-adviseur aan je zijde, kun je een weloverwogen strategie opstellen die je bedrijf naar het volgende niveau tilt, risico's minimaliseert en zorgt voor een blijvende concurrentievoordeel. Het herkennen van het moment waarop advies nodig is, en het actie ondernemen daarop, is een stap richting duurzaam succes en groei.

Klantcases

We zijn er trots op dat we een breed scala aan MKB-klanten ondersteunen, variërend van startende ondernemingen tot meer gevestigde bedrijven. Onze klantcases laten zien hoe we bedrijven van diverse formaten en uit verschillende sectoren helpen met maatwerk IT-oplossingen. Van strategisch advies tot implementatie, we bieden ondersteuning die afgestemd is op de specifieke behoeften en ambities van elk bedrijf. Ontdek hoe we onze klanten hebben geholpen hun processen te digitaliseren en automatiseren om zo hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Automatisering bij een Meubelproducent

Voor een toonaangevende meubelproducent hebben wij een volledige inventarisatie van het IT-landschap uitgevoerd, inclusief processen, software en hardware. Ons advies richtte zich op de optimale software voor bedrijfsvoering, begeleid door een zorgvuldige pakket- en partnerselectie.

We hebben actief ondersteuning geboden bij de migratie van het bestaande IT-landschap naar de nieuwe situatie. Dit omvatte de implementatie van verschillende tijdelijke oplossingen om de werkdruk te verlichten, evenals het integreren van koppelingen tussen de webshop en het implementeren van een gestroomlijnd offerteacceptatie- en betalingsproces. Deze aanpak zorgde voor een volledig geautomatiseerde orderverwerking, waardoor efficiëntie en klanttevredenheid aanzienlijk zijn toegenomen.

Advies aan ERP Leverancier

Voor een prominente ERP-leverancier hebben we strategisch advies verstrekt aan het management voor de doorontwikkeling van hun ERP-software. Dit omvatte inzichten in veelvoorkomende valkuilen en aanbevelingen om deze te vermijden.

Daarnaast hebben we het developmentteam geadviseerd over webontwikkeling, met specifieke aandacht voor het vermijden van valkuilen zoals scope creep, over-engineering en misverstanden rondom microservices. Ons advies heeft het team in staat gesteld om efficiënter te werken en de kwaliteit van hun ERP-oplossingen te verbeteren, wat bijdraagt aan een sterker en meer concurrerend product.

Begeleiding startend klusbedrijf

 

Voor een startend klusbedrijf hebben we strategisch advies geleverd gericht op hun unieke behoeften. Dit omvatte uitgebreid advies over pakketselectie voor financiële, administratieve en communicatieve doeleinden.

Onze rol strekte zich ook uit tot de implementatie van diverse werkzaamheden, waaronder de ontwikkeling van verschillende bedrijfsuitingen. Dit alles was erop gericht om het klusbedrijf een solide start te geven en hen te voorzien van de juiste tools en strategieën om efficiënt en succesvol te opereren in hun branche.

Vrijblijvend gesprek?

Klaar om de volgende stap te zetten, maar heb je behoefte aan deskundige begeleiding? Nodig mij uit voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek kunnen we samen jouw huidige IT-landschap evalueren, mogelijke uitdagingen identificeren en een voorlopige routekaart schetsen voor je digitale transformatie. Mijn doel is om je te voorzien van onafhankelijk, helder en strategisch advies dat is afgestemd op jouw unieke bedrijfsbehoeften.

Met een achtergrond in het geven van strategisch IT-advies, ben ik hier om je te helpen de technologische oplossingen te vinden die jouw bedrijfsprocessen optimaliseren, kosten besparen en je marktpositie versterken. Door samen te werken, kunnen we een strategie op maat creëren die jou in staat stelt om met vertrouwen en kennis vooruit te gaan in de digitale arena.

Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
E-mail adres is verplicht

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren.

Lees meer in de privacyverklaring